دکتر علی شریف
دکتر حسین شریف
دکتر امید نیکوصفت
دکتر احسان شریف
 • بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگام راهکار شریف
 • بنیانگذار و مدیرعامل شرکت فناور شیمی به رویان
 • دارای مدرک دکتری فیزیکال شیمی از دانشگاه منچستر انگلستان
 • مدرس گروه شیمی دانشکده علوم و فناوری علوم غذایی دانشکده ابوریحان ، دانشگاه تهران
 • محقق افتخاری در گروه شیمی ، دانشگاه منچستر
 • دارای جوایز برتر به عنوان بهترین دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران
 • از اساتید برتر شیمی در دروس شیمی عمومی، شیمی فیزیک، شیمی ارگانیک و….
 • دارای تحقیات درزمینه: کاتالیز ناهمگن، کاتالیز پلیمریزاسیون اولفین، فسفر تری کلرید، شیمی فیزیکی و شیمی کاربردی
 • کارشناس صنعت: سنتز شیمیایی / فاز گاز و پلیمریزاسیون دوغاب / مقیاس فرآیند شیمیایی
 • قراردادهای صنعتی: قراردادهای صنعتی موفق در مجموع با بیش از 10 میلیارد ریال با IMIDRO ، مجتمع صنعتی رفسنجان ، شرکت ملی نفت ایران ، کراس فیلد ، مونتل ، باس
 • جمع آوری بودجه: بیش از 50 میلیارد ریال از طریق تعداد زیادی از موسسات اعطای کمک هزینه های تحقیقاتی داخلی و بین المللی افزایش یافته است
 • بنیانگذار و مدیر عامل شرکت پیشگام راهکار شریف
 • استادیار دانشکده تحصیلات تکمیلی مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف
 • بنیانگذار و مدیر عامل دفتر تجارت و نوآوری و تجارت الکترونیکی شریف (SEERIO)
 • عضو مرکز انفورماتیک انکشافی دانشگاه منچستر
 • عضو انجمن کامپیوتر انگلستان
 • عضو آکادمی آموزش عالی انگلستان
 • استاد ارشد سابق در رشته مدل¬های کسب و کار، مدیریت فرایند و بیگ دیتا: از نگاه کسب و کار و مدریت در دانشگاه پورتسموث و دانشگاه شفیلد هالام (انگلستان)
 • تدریس در رشته های تجارت الکترونیک، کارآفرینی فناوری، سیستم های اطلاعاتی بسترهای ذهنی و مبانی تجارت الکترونیکی
 • تحقیقات در زمینه کارآفرینی، شتاب دهنده ها، تجارت الکترونیک، مشارکت فناوری، داده های بزرگ، تجزیه و تحلیل تجارت و سیستم های اطلاعاتی
 • متخصص حوزه صنعت و ارائه خدمات مشاوره و پیاده سازی فناوری برای دستگاه های دولتی و سازمان های تجاری در زمینه های کارآفرینی، شتاب دهنده ها، تجارت الکترونیک، مشارکت فناوری، داده های بزرگ، تجزیه و تحلیل تجارت و سیستم های اطلاعاتی
 • کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شیمی کاربردی در دانشگاه صنعتی شریف
 • مدیر پروژه فرآیند شیمیایی
 • مهارت های آزمایشگاهی و فنی در رشته شیمی تخصصی
 • بنیانگذار و عضو اجزایی شرکت پیشگام راهکار شریف
 • استادیار گروه ایمونولوژی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مدرس بازدید کننده در بخش علوم تصویربرداری و مهندسی زیست پزشکی ، دانشکده علوم زندگی و پزشکی ، بیمارستان سنت توماس ، کالج کینگ لندن
 • فارغ التحصیل مدرسه Vitae GRAD ، انگلستان
 • بنیانگذار و مدیر عامل گروه تحقیقات ایمونولوژی مداخله ای در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو هیئت مدیره دفتر تجارت و نوآوری و تجارت الکترونیک شریف (SEERIO)
 • دانشیار آکادمی آموزش عالی انگلیس
 • استاد پژوهشگر سابق در کالج کینگ لندن
 • تدریس در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، ایمونولوژی، ژنتیک، رادیولوژی، فیزیک پزشکی، پزشکی هسته ای
 • تحقیقات در زمینه پزشکی ترجمه، ایمونوتراپی، سلول درمانی، درمان سلول های بنیادی، پیوند اعضاء، تصویربرداری پزشکی، پزشکی هسته ای
 • متخصص حوزه صنعت در زمینه زیست شناسی مولکولی، فرهنگ بافت، مطالعات حیوانات، فلوسیتومتری جریان، بافت شناسی،تصویربرداری، پزشکی هسته ای
 • جمع آوری بودجه شامل بیش از 22.5 میلیارد ریال از طریق نهادهای اعطای کمک های تحقیقاتی داخلی و بین المللی
sghl